10.000 kr Vikarvets Årsbok

10.000 kr Guldsponsor Allsången

10.000 kr Kulturveckan

12.000 kr Lysekilskalaset

10.000 kr Musselfesten

10.000 kr Barnensdag