Välkommen

”Lysekil i våra hjärtan” är en samlande ideell kraft/organisation som har till syfte att lyfta besöksnäringen till gagn för näringsidkarna och Lysekils kommun.

Vi skapar förutsättningar för nya event som sätter Lysekil på kartan och slår vakt om redan befintliga event som är viktiga för Lysekil.

Fotograf: Marie Corneliusson

Fotograf: Marie Corneliusson